Andre oppdrag


Musikk er en stor del av livet vårt, og en et viktig tilskudd i mange forskjellige anledninger. Mange opplever at det er først når musikken settes på, når solisten begynner å synge eller spille, at de virkelig får utløp for det de føler.

Jeg tar oppdrag i begravelser og andre tilstelninger hvor det kan være passende med et musikkinnslag.